Ahead of his presentation at the upcoming CIRCUIT symposium, Shannon Te Ao talks to Mark Amery about Joanna Paul, poetry, and the politics of domestic space.

CIRCUIT Cast Episode 28 was engineered by Callum Devlin.

Ngā whakapāhotanga o te wā a CIRCUIT CastRecent CIRCUIT Cast episodes

CIRCUIT is the
leading voice
for artist moving image
practice
in Aotearoa New Zealand,
distributing works,
critical review and
dialogues
which reflect our unique, contemporary
South Pacific context.

Ko CIRCUIT te māngai
mō ngā mahi toi kiriata
o Aotearoa, e tuku
atu ana i ngā mahi toi,
i ngā arotakenga
me ngā whakawhitinga
kōrero e kitea ai
ngā āhuatanga
motuhake o tō tātou noho i te ao hou ki
Te Moananui-a-Kiwa.