Ahead of a series of nationwide screenings in July, the pod examine Amanda Newall's The Hoover Diairies, a new video which chronicles the dawn of neo-liberalism in 1980s New Zealand through a series of true and strangely connected events; a murder, a pop concert and the introduction of fishing quotas.

Ngā whakapāhotanga o te wā a CIRCUIT CastRecent CIRCUIT Cast episodes

CIRCUIT is the
leading voice
for artist moving image
practice
in Aotearoa New Zealand,
distributing works,
critical review and
dialogues
which reflect our unique, contemporary
South Pacific context.

Ko CIRCUIT te māngai
mō ngā mahi toi kiriata
o Aotearoa, e tuku
atu ana i ngā mahi toi,
i ngā arotakenga
me ngā whakawhitinga
kōrero e kitea ai
ngā āhuatanga
motuhake o tō tātou noho i te ao hou ki
Te Moananui-a-Kiwa.