In this podcast the panel puzzle over the "beautiful threads" that interrogate the Adam Art Gallery group show Inhabiting Space, but ask "Is that enough?"

With host Mark Amery and panellists Thomasin Sleigh and Tim Corballis.

Ngā whakapāhotanga o te wā a CIRCUIT CastRecent CIRCUIT Cast episodes

CIRCUIT is the
leading voice
for artist moving image
practice
in Aotearoa New Zealand,
distributing works,
critical review and
dialogues
which reflect our unique, contemporary
South Pacific context.

Ko CIRCUIT te māngai
mō ngā mahi toi kiriata
o Aotearoa, e tuku
atu ana i ngā mahi toi,
i ngā arotakenga
me ngā whakawhitinga
kōrero e kitea ai
ngā āhuatanga
motuhake o tō tātou noho i te ao hou ki
Te Moananui-a-Kiwa.