Dilohana Lekamge

Kili (Ritual Impurity) (2016)

9 min 56 secSingle channel / Digital Video / Colour / Sound

Facing the camera a female performer claws at her lower torso, washes herself, and finally covers herself in a light fabric.

Ngā ataata nā Dilohana LekamgeOther works by Dilohana Lekamge

CIRCUIT is the
leading voice
for artist moving image
practice
in Aotearoa New Zealand,
distributing works,
critical review and
dialogues
which reflect our unique, contemporary
South Pacific context.

Ko CIRCUIT te māngai
mō ngā mahi toi kiriata
o Aotearoa, e tuku
atu ana i ngā mahi toi,
i ngā arotakenga
me ngā whakawhitinga
kōrero e kitea ai
ngā āhuatanga
motuhake o tō tātou noho i te ao hou ki
Te Moananui-a-Kiwa.